Vad är humor?

  Svensk humor
Fråga vilken svensk som helst om den mest folkkära landsmannen, och chansen är då stor att denna nämner en komiker. Inget ligger nämligen svensken närmare hjärtat än komedins härliga konst. Och genom åren har många komiker tagit sig in i de svenska folkhemmet. Vem minns inte klassiska namn som Magnus Härenstam och Brasse Brännström, som med sina filmer, sketcher och shower såg till att skriva in sig för alltid i historien. Eller Lasse Åbergs som med sina Sällskapsresor fick hela svenska folket att skruva sig av skratt när de kände igen sig.
Sedan dök Killinggänget upp och tog över den svenska humorn på ett helt nytt sätt – genom ironi. Gänget tillhör numera till några av Sveriges komikerelit och då pratar vi om Robert Gustavsson och Johan Rheborg.
Listan på svenska komiker som blivit folkkära kändisar fortsätter. Vilket gör att i dag finns en stark humortradition som fortsätter att märkas i dagsaktuella radio- och tv-program. Långköraren som Parlamentet har varit första anhalten för många av dagens komiker – bland annat Sorain Ismail och Björn Gustavsson. Dessutom så har vi Johan Glans som också provar på att visa upp sin komik i utlandet. I USA närmare bestämt med den svenska humorserien ”Swedish Dicks” då stora namn som Peter Stormare finns med och spelar en av huvudrollerna.
En av de där humorgrupperna som numera i det närmaste symboliserar den svenska folksjälen är Galenskaparna som har varit igång sedan 1978. Galenskaparna är ett samarbete mellan justa Galenskaparna men blev en succé när de slog sig ihop med barbershop-gruppen After Shave för att göra underbart roliga shower och filmer för att roa den svenska publiken. Så som tv-serien Macken till exempel.
Så numera så finns det stor variation om du är ute efter komik och humor allt från stå upp-shower till enmans föreställningar, eller via youtube och radio. Så det är lätt att hitta något som passar just för dig!

Historian om humor

Humor – är förmågan hos människor, saker eller situationer att framkalla glädjekänslor. För att uppfatta det roliga i en situation krävs ett ”sinne för humor”, något som alla människor har, men det finns många olika individuella styrda faktorer som avgör om en enskild person finner en speciell händelse rolig. Bland de mest avgörande omständigheterna finns geografisk plats, kultur, mognadsnivå, utbildningsnivå och sammanhang. Barn föredrar oftast att se fysisk humor, så som burdus humor eller slapstick (som ibland kan vara rätt så våldsam), medan satir kräver en djupare förståelse för det som humorn riktar in sig mot, ofta samhällskritik, och därför ofta kräver en mer vuxen publik. Konsten att vara rolig kallas för komik, medan den skönlitterära och inom film och tv genrerna är främst förknippade med humor kallas komedi.
Konstraktverkan – humor bygger på kontraster mellan olika element, bland annat:
1. Det sublima och det löjliga
2. Språket oprecisa symboler och brott mot de förväntande tolkningarna av symbolerna
3. Samhällets spelregler och deras luckor
4. En syn på livet och en annan syn på livet
Efter att två sådana element ”krockar” i ett skämt, börjar publiken genast att försöka rätta till sin omvärldstolkning. Det är ett skäl till att skämt oftast är roliga den första gången man hör dem. Ett exempel på det är ett aprilskämt.
Något som Rowan Atkinson (Mr. Bean) har sagt i sin föreläsning är att ett föremål kan bli roligt på tre olika sätt:
5. Genom att befinna sig på ett ovanligt ställe
6. Genom att bete sig på ett ovanligt sätt
7. Genom att ha fel storlek
De flesta visuella skämt passar in på någon av dessa tre kategorier.
En vanlig teknik för att uppnå kontrastverkan är att komiker uppträder i par, där den ena komikerna spelar en allvarlig figur som ett bollplank åt den andre.
Överraskningseffekten

En annan beskrivning av humorns innersta natur är att humor är uppbyggt dels av en bekant eller intressant del, dels av en överraskande del. Baserat på den bekanta situationen, tror publiken att den kan gissa sig till hur berättelsen kommer att sluta. Nästa steg är att en presentation av något helt oväntat ur publikens ur publikens synvinkel eller en omtolkning av situationen på ett mindre vanligt sätt. Om den omtolkningen som bryter publikens förväntning sker på ett trovärdigt sätt, som till exempel om den på bygger på olika yrkesgrupper syn på samma situation, snarare än bara slumpmässigt kan det framkalla humor.
Av den orsaken är antalet tre vanligt i skämt som till exempel i Bellmanhistorier som ofta börjar med en neutral uppräkning: ”En norsk, en tysk och Bellman gick längs vägen…”. Därefter följer ett skeende där de två första gör nästan samma sak. Då den först gör på ett sätt och den andra gör nästan likadant så det blir ett mönster. Då sedan Bellman gör något totalt oväntat och annorlunda blir totalt oväntat vilket gör att det blir helt ologiskt med så roligt.
Skillnader i humor – som alla konstformer, utvecklas humors tekniker. Vad som anses roligt variera mellan olika tidsåldrar. Delvis beror det på att de ämne som man skämtar om blir föråldrat och omodernt eller helt enkelt glöms bort. Vissa ämnen är fortfarande vanliga oavsett tid i historien.
Humor skiljer sig åt mellan olika länder och kulturer, baserat på landets/kulturens fördomar och folks kynne. Så något som är roligt i Sverige är inte roligt i något annat land. Det kan till och med skilja från vilket del av landet skämtet kommer ifrån för det kan helt enkelt beror på hur man säger det, alltså vilken dialekt skämtet framförs på.
Det roligas teknik

Humor är en underavdelning till retorik (vilket sätt vi talar på, talarkonsten). Det finns cirka 200 troper (språkliga medel) för att skapa ett skämt. Här kommer några exempel:
Verbala troper
1. Talesätt – regel tre och den oväntade avslutningen, överdrift, underdrift, mångtydiga ord med flera olika betydelser.
2. Ord som är roliga i sig – med ljus som anses vara roliga.
3. Ironi – där ett uttalande eller en situation har både en uppenbar och en dold mening men som står oftast i kontrast med varandra.
4. Skämt – ordspråk, stereotyper – blondiner, norrmän, advokater och så vidare, sjuk humor.
5.  Gåtor
6. Ordlekar
Inte verbala troper
1. Blandning mellan högt och lågt – överdrivna och oväntade med gester och rörelser.
2. Karaktärsdriven – som hämtar sin humor ur en rollfigurerna beter sig i särskilda situationer.
3. Krock mellan sammanhang och person, till exempel fisk på torra land.
4. Komiska ljus
5. Medveten tvetydighet
6. Ofrivillig humor – att det skapas humor utan att ha tänkt att göra det
7. Visuell humor
Humortyper
Verbal humor – Crazyhumor, Etnisk humor, Deadpan, Förolämpning, Galghumor, Ironi, Sarkasm, Självironi, Satir, Vardagshumor med mera
Inte verbal humor – Absurd humor, Clowneri, Karikatyr, Slapstick, Practical joke, Tabu, Antihumor
Internskämt – är ett skäm som bara är roligt i en viss grupp, och den oinvigde förstår förmodligen inte vad som är roligt. Ett exempel på ett internskämt är om det är någon som har sagt något fel på ett roligt sätt. Detta blir också roligt för de som hörde felsägningen, och de kommer skratta om någon därefter återger felsägningen, så alla kan skratta. Internskämt kan också syfta på tidigare händelser. För att en utomstående som hör verkar det troligen inte alla lika roligt, även om den kan ”smittas” av omgivningens skratt.